Home

WELCOME TO M.I.K.E.

Daycare & Kindergarten

What are you going to find at us

#Lots of love

Filozofia jonë është të krijojmë një mjedis ku në fokus është fëmija, i cili duhet të edukohet dhe të kete një zhvillim progresiv intelektual, social, emocional dhe fizik. Qëllimi ynë është të edukojmë fëmijët me dashurinë për të mësuar dhe që kjo dashuri të zgjasë gjatë gjithë jetës.

#Contemporary programs

Programe të miratuara nga institucionet arsimore dhe sociale. Mësuese me arsimin e lartë dhe trainime në fushën e zhvillimit dhe kujdesit ndaj fëmijëve. Numër i kufizuar fëmijësh në klasa. Gjuhë e huaj, Kompjuter, qendrat e mësimit (matematikë, gjuhë, art, lexim, lojra, shkencë), gjimnastikë, art dhe craft

#Friendly environment

Ambient me klasa plot dritë, ndërtesë larg trafikut dhe e monitoruar nga kompani sigurimi private, oborr i mbrojtur, me gjelbërim dhe lojra, kamera në çdo klasë dhe oborre, ambient i pastër brenda dhe jashtë ndërtesës, ushqim cilësor dhe sipas standarteve

Included programs

MIKE BLOG

#luaj dhe mëso

Follow the journey of the best years of your child with practical advices and ideas on how to best engage and have fun with them!
Zhvilloni dhe praktikoni aftësitë e fëmijëve tuaj nëpërmjet fletëve të punës të cilat mund t’i shkarkoni dhe printoni për t’i punuar bashkë me ta në shtëpi.

COVID-19 CARE PROTOCOLS

Qendra MIKE ndjek me rigorozitet në institucionet e saj protokollet dhe rregullat e vendosura për përkujdesjen ndaj virusit COV-19 nga Ministria e Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale.

Protokollet e sigurisë për "Çerdhen dhe Kopshtin MIKE"

Follow us on our social media