Dans

Në bashkëpunim me Melody Studio Dance

Kursi i Dansit

Danci fokusohet në koordinim, përqëndrim, socializim dhe zhvillim të ndjenjës së të bukurës, në mënyrë që fëmijët të vlerësojnë njëri -tjetrin që të vegjël dhe të heqin drojen sociale.

en_USEN