Anglisht

Në bashkëpunim me Helen Doron

Kursi i Anglishtes

Në Anglisht zhvillohen aftësi komunikimi, socializimi etj. Programi fokusohet te femijët me një skuadër pedagogjike që ndihmon fëmijet të rrisin aftësite e tyre në mënyrë argëtuese.