4-5 years

Rutina Ditore 4 – 5 vjeç
07:30 – 08:30Mikpritja dhe Mëngjesi
08:30 – 09:30Rrethi i mëngjesit
09:30 – 10:00Fruti
10:00 – 11:00Zhvillim gjuhësor (Lexim / Anglisht)​
11:00 – 12:00Zhvillim matematikor (Numërim, ngjyrosje, veprimtari konstruktive)​
12:00 – 12:30Tualeti, përgatitja për drekën
12:30 – 13:30Dreka
13:30 – 15:00Koha e pushimit
15:00 – 15:30Zemra
15:30 – 16:30Art / Lexim libri
16:30 – 17:00Largimi për në shtëpi
E Hënë 11:00 – 12:00 Kung-Fu​
E Martë 15:30 – 16:30 Art & Craft​
E Mërkurë 10:00 – 11:00 Robotikë​
E Premte 10:00 – 11:00 Shkencë dhe Kujdesi Vetjak​
E Premte 11:00 – 12:00 Kërcim​

Ky program ju ofron fëmijëve kohë dhe hapsirë për të zhvilluar potencialet e tyre për një kalim sa më të lehtë në programin e përgatitjes për shkollë. Programi përfshin gjuhë, matematike, shkencë, art dhe kraft, kërcim, robotikë, Kung-Fu, Anglisht.

Fëmijët inkurajohen të punojnë në grupe të vogla dhe të mëdha, në aktivitete si brenda dhe jashtë me lojrat në oborr.

Fëmijët çdo muaj kanë aktivitete jashtë qendrës te lidhura me programin mësimor.

Prindërit në fund të ditës marrin një raport ditor në formë të shkruar rreth aktiviteteve dhe rutinës ditore të zhvilluar në qendër.

Prindërit në formë elektronike marrin një raport të zhvillimit mujor të fëmijës dhe progresit të bërë si dhe takohen një herë në muaj në takim me prindër dhe mësues.

Buletini “E jona M.I.K.E “ përgatitet nga stafi i qendrës dhe prindërit njihen me të një hërë në muaj.