Robotika

Në bashkëpunim me SmartKids Albania

Kursi i Robotikës & Kodimit

Ky kurs zhvillon inteligjencën kreative, koordinimin si dhe rritjen e aftësive komunikuese dhe punës ne grup. Ky kurs i përgatit ata për të ardhmen dhe sjell zvogëlim të hendekut midis shoqerisë dhe teknologjisë.
en_USEN